Hur anger jag min upplåsningskod på min LG?

Modell: De flesta LG-telefonerna med Android-operativsystem

1. Slå på din LG telefon med ett SIM-kortet isatt som inte accepteras i nuläget.
2. Telefonen ber nu om upplåsningskod.
3. Ange upplåsningskoden.

Gilla/Lämna en kommentar på Facebook

 

 

Modell: LG Optimus 3D P920
1. Slå på din LG telefon med det ursprungliga SIM-kortet isatt.
2. Ange 2945#*920#.
3. En meny dyker upp där det står: SIM Lås eller Nätverk lås.
4. Ange upplåsningskoden och klicka på OK.
5. Din LG-telefon kan komma att automatiskt starta om.

Modell: LG Cookie Style T310
1. Slå på telefonen med ett SIM-kort i som i dagsläget inte accepteras utav telefonen. 
2. Ange: 2945#*310# för att komma in upplåsningsmenyn.
3. Ange din upplåsningskod.

Modell: LG GT400 Viewty Smile
1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt.
2. Tryck på "Mobil" längst ned på skärmen för att visa knappsatsen.
3. Ange: 2945#*400#.
4. En ny meny kommer att visas: "Lås upp SIM".
5. Skriv in upplåsningskoden och tryck på OK.
6. Telefonen startas om och är nu upplåst.

Modell: LG Optimus 2X
1. Slå på din LG telefon med det ursprungliga SIM-kortet isatt.
2. Ange: 2945#*990#.
3
. En ruta dyker upp där du nu kan ange din upplåsningskod.
4. Telefonen är nu olåst.

Modell: LG Optimus 7 och LG-E900
1. Slå på telefonen med ett SIM-kort i som i dagsläget inte accepteras utav telefonen.
2. Ange PIN-koden.
3. Meddelandet "Ring din operatör för att få upplåsningskod" visas.
Nederst på skärmen finns tangentbordet där det också står: "Ange PIN".
Ange din upplåsningskod här.

Modell: LG P500 Optimus
1. Slå på telefonen med ett SIM-kort i som i dagsläget inte accepteras utav telefonen.
2. Ange: 2945#*500#.
3. Telefonen kommer be dig att ange upplåsningskoden två gånger, gör så.
4. Enheten är nu upplåst.

Modell: LG U8380
1. Slå på din LG U8380 med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 525252#*#.
3. En meny dyker nu upp: "Lås upp SIM".
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. Din LG U8380 kan komma att automatiskt starta om och bör nu vara olåst.

Modell: LG GW300 Viewty & Gossip
1. Slå på din LG Viewty GW300 med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*71001#.
3. En meny dyker nu upp: "Lås upp SIM".
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. Din LG Viewty GW300 kan komma att automatiskt starta om och bör nu vara olåst.

Modell: LG GT350 Town
1. Slå på LG GT350 Stan med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*350#.
3. En meny dyker nu upp.
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. LG GT350 Town startar om.
6. Sätt i ett SIM-kort du vill, du måste ringa med det nya SIM-kortet för att initiera telefonen.
7. Telefonen är nu upplåst.

Modell: LG GM360 Viewty Snap
1. Slå på din LG Viewty GM360 med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*360#.
3. En meny dyker nu upp: "Lås upp SIM".
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.

Modell: LG GS290 Cookie Fresh
1. Slå på telefonen med original SIM-kortet.
2. Ange: 2945#*290# för att komma in i upplåsningsmenyn.
3. Ange upplåsningskoden.

Modell: LG GT400
1. Slå på telefonen utan isatt SIM-kort.
2. Tryck på telefons skärm längst ned för att visa telefonens knappsats.
3. Ange: 2945#*400#.
4. En meny dyker nu upp: "Lås upp Nätverk".
5. Ange din upplåsningskod och tryck OK.
6. Telefonen kommer då att starta om och sedan är upplåsningen klar.

Modell: LG GW620
1. Slå på telefonen med original SIM-kortet.
2. Ange: 2945#*620# för att komma in upplåsningsmenyn.
3. Ange upplåsningskod.

Modell: LG GM205
1. Slå på telefonen med original SIM-kortet.
2. Ange: 2495#71001#, inga siffror och tecken kommer visas på skärmen.
3. Gå nu till Meny> Inställningar> Säkerhet> Simlås> Nätverkslås> Inaktivera: Ange nu din upplåsningskod.

Modell: LG GW820 eXpo
1. Slå på din LG GW820 eXpo med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*700#.
3. En meny dyker nu upp: Lås upp SIM.
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. Din LG GW820 eXpo kan komma att startas om.

Modell: LG GM205
1. Slå på telefonen med original SIM-kort.
2. Ange: 2945#*71001# för att komma in upplåsningsmenyn.
3. Ange upplåsningskod.

Modell: LG GB250, GB220
1. Slå på telefonen utan SIM-kort.
2. Ange: 2945#*71001#.
3. Tryck på "SIM-upplåsning".
4. Ange upplåsningskoden.
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är nu klar.

Modell: LG GW520
1. Slå på telefonen med original SIM-kort.
2. Ange: 2945#*71001# för att komma in upplåsningsmenyn.
3. Ange upplåsningskod.

Modell: LG Viewty / GW300
1. Slå på din LG Viewty GW300 med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*700#.
3. En meny dyker upp: Lås upp SIM.
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. Din LG Viewty GW300 kan komma att automatiskt starta om och bör nu vara olåst.

Modell: LG BL20
1. Sätt i ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*20#.
3. En meny dyker upp: SIM-upplåsning
4. Ange din upplåsningskod och tryck på OK.

Modell: LG BL40
1. Sätt i ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*40#.
3. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
4. Ange din upplåsningskod och tryck på OK.

Modell: LG C1100
1. Sätt i ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen
2. Ange:
2945#*1201#.
3.
Gå till Meny / Inställningar / Säkerhetsinställningar / Sim lås.
4.
Välj "Låstyp '/ Avaktivera och ange upplåsningskoden.

Modell: LG GT505
1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt.
2.
Ange: 2945#*505# för att komma in upplåsningsmenyn.
3.
Ange upplåsningskod.

Modell: LG GB250
1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt.
2.
Ange: 2945#*71001# för att komma in upplåsningsmenyn.
3.
Ange upplåsningskod.

Modell: LG GW520
1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt.
2.
Ange: 2945#*71001# för att komma in upplåsningsmenyn.
3.
Ange upplåsningskod. 

Modell: LG KB770
1. Sätt i ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen
2. Ange: 2945*#770#.
3. I menyn visas: SIM-upplåsning.
4. Ange upplåsningskod.
5. Telefonen är upplåst.

Modell: LG KP170
1. Slå på telefonen med ett T Mobile SIM-kort isatt.
2. Tryck på telefon längst ned på skärmen för att visa telefonens knappsats.
3. Ange: 2945#*170#.
4. En meny dyker upp: Lås upp SIM.
5. Välj sedan Nätverkslås.
6. Ange din upplåsningskod och tryck på OK.
7. Telefonen kommer då att startas om och sedan är upplåsningen klar.

Modell: LG CU-515
1. Slå på telefonen med ett SIM-kort isatt som inte accepteras utav telefonen.
2. Ange: *#865625#, välj sedan alternativ 1 och sedan 1 igen, ange sedan din 16 siffrig kod.
3. Telefonen är nu upplåst.

Modell: LG TE365
1. Slå på telefon med sitt ursprungliga SIM-kort.
2. Ange: *#0001#KOD#.
3. Telefonen är nu upplåst.

Modell: LG CT810 (Incite)
1. Slå på telefon med sitt ursprungliga SIM-kort.
2. Ange: 2945#*810#.
3. I menyn visas nu SIM-upplåsning.
4. Ange upplåsningskod.
5. Telefonen är upplåst.

Modell: LG CB630 (Invision)
1. Sätt ett AT&T eller Cingular SIM-kort i telefonen, det behöver inte vara ett aktiv SIM-kort.
2. Ange följande i LG Incites telefonmeny:
3. *#865625#.
4. Tryck på RING.
5. Nu ombeds du ange upplåsningskod.

Modell: LG U830
1. Har din upplåsningskod till hands.
2. Sätt i ett 3 SIM-kort i telefonen och slå på den.
3. Skriv in följande: 94471877#*#.
4. Välj alternativet: Lås upp SIM.
5. Välj sedan alternativet: Nätverksupplåsning.
6. Ange din upplåsningskod.
7
. Enheten kommer nu att startas om.

Modell: LG KF300
1. Slå på telefonen med ett SIM-kort isatt som inte accepteras utav telefonen.
2. I telefon står det nu: "Sätt i rätt kort".
3. Under bilden ser du: deblokkeren (nederländska).
4. Klicka på:"Network lock off".
5. Ange upplåsningskod.

Modell: LG KP100
1. Sätt i ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*20001#.
3. Simupplåsningsläget dyker upp.
4. Ange din upplåsningskod och tryck OK.
5. Telefonen kommer då starta om och upplåsningen är då klar.

Modell: LG KF755d
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och slå på telefonen.
2. Tryck längst ned på skärmen för att visa telefonens knappsats.
3. Ange: 2945#*755# (eller 2945#*750# om Alternativ 1 inte fungerar).
4. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
5. Ange din upplåsningskod och tryck OK.
6. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är klar.

Modell: LG Incite CT-810
1. Slå på telefon med sitt ursprungliga SIM-kort.
2. Ange: 2945#*810#.
3. I menyn visas nu SIM-upplåsning.
4. Ange upplåsningskod.
5. Telefonen är upplåst.

Modell: LG KP265
1. Använd original SIM för att slå på telefonen.
2. Ange: 2945#*265#.
3. Gå sedan till MENY> Inställningar> Säkerhet.
4. Gå sedan till SIM LÅS> Nätverk> Avaktivera.
5. Ange din upplåsningskod.

Modell: LG ME550
1. Använd Original SIM för att slå på telefonen.
2. Ange: 2945#*71101#.
3. Menyn kommer att visas, gå till Inställningar> Säkerhet> SIM-lås.
4. Ange upplåsningskod och tryck på OK.

Modell: LG TU915
1.
Slå på telefonen med ett accepterat SIM-kort.
2.
Ange: 2945#*9701#.
3.
Ange nu upplåsningskoden.

ELLER

Ange: *#865625# och ange din 16-siffriga upplåsningskod.

Modell: LG KF390, KF390q och CF360
1. Sätt i ett SIM-kort från nätet som mobilen är låst till och slå på den.
2. Ange: *#865625#.
3. Välj: "Unlock USIM"
4. Välj: "Network Lock '
5. Ange upplåsningskod
6. Välj ok. Klart!

Modell: LG G910
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Ange PIN-kod.
3. Telefon säger: "Ogiltig SIM-kort ".
4. Välj: "Nödsamtal".
5. Ange: 2945#*71001#.
6. Upplåsningsläge dyker upp.
7. Ange nätverkslås.
8. Ange din 16-siffriga upplåsningskod och tryck ok.
9. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är nu klar.

Modell: LG Prada, KE850
1. Slå på telefonen på med ursprungliga SIM-kortet inuti.
2. Ange SIM PIN-kod om det behövs.
3. Ange: 2945#*8501# och tryck på "Ring"-knappen (mittenknappen längst ned på skärmen).
4. SIM-upplåsningsläget visas på skärmen.
5. Ange upplåsningskod.
6. Välj: Starta om.
7. Stäng av telefonen och slå sedan på den igen. Telefonen är nu upplåst.

Modell: LG CT810
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*810#.
3. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok.
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är klar.

Modell: LG VU CU915 & CU920 (VU)
1. Sätt ett AT&T eller Cingular SIM-kort i telefonen, det behöver inte vara ett aktivt SIM-kort.
2. Ange: *#865625# och sedan den 16-siffriga upplåsningskoden.
3. Enheten bör säga: Nätverkslås Inaktiverad.
4. Telefonen kan automatiskt startas om och är nu upplåst!

Modell: LG U310
1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt.
2. Ange: 815118#*#.
3. Simupplåsningsläget dyker upp.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är nu klar.

Modell: LG iQ
1. Slå på mobilen med ett SIM-kort som inte är accepterat.
2. Om telefonen frågar, ange PIN-koden för ditt SIM-kort.
3 - Nu ber telefonen dig att ange upplåsningskod.

Modell: LG KC550, KS360, KP230, KP500, KP501, KP270, KM900, KM500, GT810, GC900, GT360
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Ange: 2945#*71001#.
3. Upplåsningsläge dyker upp.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok.
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är nu klar.

Modell: LG KF700 (aka LG Jungfrun)
1. Slå på din telefon med det ursprungliga SIM-kortet i.
2. Ange: 2945#*700#.
3. En meny dyker upp: Lås upp SIM.
4. Ange din upplåsningskod och klicka på OK.
5. Din telefon kan komma att automatiskt starta om och bör nu vara olåst.

Modell: LG KC910, KF910 (aka LG Prada)
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*910#.
3. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är klar.

Modell: LG KF750
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*750#.
3. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är klar. 

Modell: LG KF600
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Ange: 2945#*71001#.
3. Upplåsningsläge dyker upp.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok.
5. Telefonen kommer då att starta om och upplåsningen är nu klar. 

Modell: LG u970
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*970#.
3. En meny dyker upp: Lås upp USIM.
4. Välj Nätverkslås.
5. Ange upplåsningskod och OK.

Modell: LG U300
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 815118#*#.
3. Ange upplåsningskod.

Modell: LG C2000
1. Sätt i ett SIM-kort som inte är ifrån operatören Cingular.
2. Slå på telefonen, telefonen visar nu: "telefon begränsad".
3. Välj "Avbryt" - Telefonen kommer visa: "telefonlåskoden begränsning".
4. Skriv in upplåsningskod.
5. Välj "OK".

Modell: LG KU990 Viewty & KE990
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Tryck på telefon längst ned på skärmen för att visa telefonens knappsats
3. Ange: 2945#*990#.
4. En meny dyker upp: SIM-upplåsning.
5. Ange din upplåsningskod och tryck ok.
6. Telefonen kommer då att startas om och upplåsningen är nu klar.

eller

1. Slå på telefonen utan SIM-kort isatt
2. Tryck in "kamera" + "lock"-knappen.
3. Du kommer att få fram tangentbordet, ange: 2945#*990#.
4. Tryck in upplåsningskod.
5. Din mobiltelefon kommer att startas om.
6. Stäng av mobiltelefon och sätt i valfritt SIM-kort.
7. Njut av din olåsta telefon!

Modell: LG TU720 - LG CU720 (Shine)
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Ange: *#865625#.
3. Telefonen kommer att be dig att ange upplåsningskoden två gånger.
4. Enheten är nu upplåst.

Modell: LG CE110
1. Sätt i ett SIM-kort som inte är ifrån AT&T eller Cingular i telefonen.
2. Telefonen visar: Ogiltig Smart Chip
3. Slå på handenheten.
4. Välj "Avbryt" - Telefonen visar "Upplåsningskod"
5. Ange upplåsningskod.
6. Välj "OK".

Modell: LG GR500 (Xenon)
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Slå på handenheten - Telefonen visar "telefonen begränsad"
3. Välj "Avbryt" - Telefonen kommer att visa "Upplåsningskod"
4. Skriv in upplåsningskoden.
5. Välj "OK".

eller

1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*9701#.
3. En meny dyker upp: sim-upplåsning.
4. Ange din upplåsningskod och tryck ok.
5. Telefonen kommer då att startas om, nu är upplåsningen klar.

eller

1. Slå på din mobiltelefon och ange: *#865625#.
2. Tryck på "Ja" för att fortsätta.
3. Ange den 16-siffriga upplåsningskoden.
4. Ange den 16-siffriga upplåsningskoden igen.

Modell: LG CU320
1. Slå på handenheten.
2. Med skärmen  i viloläge, ange: 277634#*#.
3. Ange upplåsningskod.
4. Gå till undermenyn "SIM Test" i Tel Test Mode.
5. Ange: 2945#*#.
6. Gå till undermenyn: "SIM Unlock" som kommer aktiveras efter ovan nämnda kod matats in.
7. Ange: Upplåsningskod.

Modell: LG CU400 & CU405
1. Sätt i ett SIM-kort som inte är ifrån operatören Cingular.
2. Slå på handenheten - Telefonen visar "Invalid SmartChip".
3. Ange: 159753#*#.
4. Skriv in din upplåsningskod.
5. Välj "OK".
6. Handenheten kommer att låsas upp.

Modell: LG CU500
1. Sätt i ett SIM-kort som inte är ifrån operatören Cingular.
2. Slå på handenheten. Telefonen visar "Invalid SmartChip".
3. Om telefonen inte skulle visa ovanstående, vänligen starta om den.
4. I viloläge anger du: 159753#*#. Telefonen visar, Ange upplåsningskod.
5. Ange upplåsningskod.
6. Välj "OK". 

Modell: LG CU515, CU575 (Trax)
1. Sätt i ett SIM-kort som inte är ifrån operatören Cingular.
2. Telefon säger ogiltigt smart chip.
3. Ange: *#865625# sedan alternativ 1 och sedan 1 igen.
4. Ange upplåsningskod.

Modell: LG U8150
1. Sätt ett ogiltigt simkort och slå på telefonen.
2. Ange: 2, 7, 7, 6, 3, 4, #, *, #.
3. Gå till menyn "SIM Lås",
4. Ange upplåsningskod.

Modell: LG U400
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange: 2945#*88110#.
3. Telefonen kommer visa: "SIM Låst". Tryck på OK.
4. Telefonen kommer visa: "Nätverkslås". Tryck på OK.
5. Telefonen kommer visa: "Ange upplåsningskod". 
6. Ange upplåsningskod.
7. Tillbaka i huvudmenyn anges: 2945#*88110#.
8. Telefonen kommer visa: Lås upp SIM. Tryck på OK.

Modell: Alla andra modeller
1. Sätt i det ursprungliga SIM-kortet och starta telefonen.
2. Ange:

2945 # * 5101 # - (om du har en LG 510w)
1945 # * 5101 # - (om du har en LG 1200 & B1200)
2945 # * 5221 # - (om du har en LG 5200 & 52.200)
2945 # * 5301 # - (om du har en LG 5300)
2945 # * 5401 # - (om du har en LG 5400)
2945 # * 70.001 # - (om du har en LG 7020)
2945 # * 7101 # - (om du har en LG 7100)
2945 # * 1201 # eller 2945 # * 70.001 # - (om du har en LG 1100)
2945 # * 70.001 # - (om du har en LG7250T)
2945 # * 2201 # - (om du har en LG C2200)
2945 # * 5301 # - (om du har en LG T5100)
2945 # * 3311 # - (om du har en LG C3310)

3. Gå till "Meny" och sedan "Inställningar",
4. Sedan "Säkerhet",
5. För att avsluta "Operatör" och "Avaktivera"
6. Ange upplåsningskod.


Varukorg

Inga produkter

Frakt 0 kr
Totalt 0 kr

Till kassan