Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för skrivfel och ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Samtliga priser är inklusive moms.

1. Leveranstid

Se leveranstiden i respektive tjänsts informationstext. Har tjänsterna du vill beställa olika långa leveranstider och du vill ha tjänsten med kort leveranstid först bör du göra två separata beställningar.
Vid eventuell leveransförsening meddelas du via e-post om detta.
Vid leveransförsening har du rätt att häva köpet. Kontakta då kundservice. Vi reserverar oss för eventuella prisfel.

 

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din order. Det är bra om du sparar detta mail, (Betalning utav din order har genomförts) för att ha till hands vid eventuell kontakt med kundtjänst.

3. Betalningsalternativ

Kreditkort
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA och MasterCard.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Direktbetalning via Internetbank
Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Fakturaköp
I samarbete med Payson och SVEA Ekonomi AB kan vi erbjuda betalning mot 14 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift om 29 kr (inkl. moms).  När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.
Leverans utav upplåsningskoden sker till den adress som finns registrerad som folkbokföringsadress, detta medför en fördröjning utav leveranstiden med 1-2 dygn.
Instruktioner för upplåsning skickas till din registrerade epost-adress efter att upplåsningskoden har behandlats fram.
Betalningsvillkor är 14 dagar netto.
Du mottager fakturan till din registrerade epost-adress efter att upplåsningskoden/upplåsningskoderna har skickats ifrån oss.

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

4. Frakt

Alla tjänster som säljs på Låsupp.com skickas fraktfritt via e-mail eller 1:a klass brev.

5. Ångerrätt

Då tjänsterna som Låsupp.com tillhandahåller ej går att returnera kan vi ej erbjuda ångerrätt när upplåsningskoden väl har levererats till kund.
 
Kontrollera att din mobiltelefon verkligen är operatörslåst innan du lägger din beställning, en order är bindande när den väl är lagd.

Naturligtvis gäller ingen ångerrätt om telefonen skulle visa sig vara rapporterad som stulen och att det utav den anledningen inte skulle gå att ange den utav kund beställda upplåsningskoden.

6. Fel i tjänst - Pengarna tillbaka-garanti

Om upplåsningskoden/upplåsningen som Låsupp.com levererar mot all förmodan inte skulle fungera med vald produkt ber vi kund kontakta kundtjänst inom skälig tid för att få annan kod levererad eller ev. få ordern makulerad och krediterad.
Vid fel på levererad kod: För att få ny kod levererad eller inbetalt belopp krediterat krävs filmsekvens ifrån kund där inmatning utav *#06* för att få fram IMEI-nummer för att kunna verifiera att det är samma telefon som filmas som ska låsas upp, filma även när upplåsningskoden matas in och felmeddelandet på mobiltelefonen som tjänsten har beställts till syns, filmsekvensen filmas förslagsvis med valfri digitalkamera och skickas till Låsupp.com via email, detta kräver vi för att minska risken för bedrägeri.
Vid fel på iPhoneupplåsning: För att få inbetalt belopp krediterat krävs filmsekvens ifrån kund där inmatning utav *#06* för att få fram IMEI-nummer för att kunna verifiera att det är samma telefon som filmas som ska låsas upp, filma även processen som ska göras i iTunes för att upplåsningen ska aktiveras, filmsekvensen filmas förslagsvis med valfri digitalkamera och skickas till Låsupp.com via email, detta kräver vi för att minska risken för bedrägeri.
Om man har valt leverans emot faktura måste fakturan betalas inom de 14 dagarna enligt betalningsvillkoren även om upplåsningskoden inte fungerar vid leverans, skulle dock upplåsningskoden vara felaktig och Låsupp inte kan leverera en annan fungerande upplåsningskod inom skälig tid kommer fakturan krediteras om ovanstående villkor för kreditering är uppfyllda.

7. Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen.

Det krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

 

8. Tvist

Vid eventuell tvist kommer Låsupp.com att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

9. Leverans utav kvitto

Kvitto på alla ordrar som har inkommit under en vecka levereras via email på söndagar.

Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Låsupp.com, via bolaget Pryltokig, (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • användarnamn och lösenord
  • orderinformation
  • IP-nummer
  • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Låsupp. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


Varukorg

Inga produkter

Frakt 0 kr
Totalt 0 kr

Till kassan